do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
14 Lipiec 2017
kategoria:
Aktualności

W ostatni etap wkraczają prace związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5701P od km 0+3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba - Donaborów - Biadaszki". Wkrótce na jezdni położona ma zostać tzw. warstwa ścieralna, a zakończenie prac przewidziano do końca sierpnia br.

W pierwszym etapie prac zerwano nawierzchnię na odcinku od wyjazdu z miejscowości Donaborów w kierunku miejscowości Biadaszki (gmina Łęka Opatowska). Prace przygotowawcze pod położenie nowej nawierzchni przeprowadzono na odcinku drogi powiatowej 5701P od skrzyżowania łączącego ją z drogą wojewódzką (dawna droga krajowa nr 8) w miejscowości Świba (gmina Kępno) do miejscowości Donaborów (gmina Baranów). Wzdłuż remontowanych odcinków wykonano podbudowę dla nowej nawierzchni oraz budowy ścieżki rowerowej. W remontowanym ciągu znajduje się także obiekt inżynieryjny – most drogowy, którego przebudowa trwa.

Z realizacji inwestycji wyłączono wieś Donaborów z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonych tam prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej odcinek drogi powiatowej został już gruntownie wyremontowany.

Dodajmy, że dotąd była to jedna z niewielu już dróg powiatowych, które znajdowały się w tak fatalnym stanie technicznym.

- Będzie to kolejna droga powiatowa, której przywracamy należyty stan techniczny - podkreśla Starosta Kępiński, Witold Jankowski. - Podkreślić należy, że inwestycję realizujemy przy znacznym wsparciu środków zewnętrznych.

Łącznie koszt zadania zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wyniesie 8 273 971,72 złotych. Obok dotacji wojewody (3 000 000,00 złotych) istotną część kosztów tj. 3 209 213,00 złotych stanowi wkład gmin partnerskich na terenie których zlokalizowana jest przebudowywana droga. Pozostałą część w wysokości 2 064 758,72 złotych pokryje Powiat Kępiński w ramach swojego budżetu.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H