do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
30 Listopad 2017
kategoria:
Aktualności

Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 zajmować się będą następujące firmy:

Miasto Kępno

Wykonawca

chodniki i ulice

Zakład Usług Komunalnych CALORING, Kępno ul. Przemysłowa 8

 

Gmina (drogi powiatowe)

Wykonawca

Baranów i Kępno (poza miastem)

Marek Stryjak „DAN-MAR”, Usługi Budowlane, 63-604 Baranów ul. Nowa 8

Bralin i Perzów

PHU Daniel Heising, 63-640 Bralin, Mnichowice 1

Rychtal i Trzcinica

USŁUGI HOJEŃSKI Paweł Hojeński, 63-630 Rychtal, Stogniewice 43

Łęka Opatowska

USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNE Jacek Górecki, Opatów ul. Pogodna 24

 

W sezonie 2017/2018 nadzorujący z ramienia PZD jest:
Dyrektor – Maciej Hojeński, tel. 62 78 26 800 , 607 129 053

Dyżur telefoniczny z ramienia PZD pełnią:
Bożena Dziergwa tel. 602 341 738
Patryk Zaremba tel. 530 033 667

 

Zimowe utrzymanie dróg - informacje ogólne

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa oraz opady śniegu. Służba drogowa może jedynie złagodzić skutki zimy, a nie całkowicie je zlikwidować.

 1. Zakres robót

Roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg obejmują:

 • odśnieżanie dróg – na szerokości minimum 5 m,
 • odśnieżanie ulic - na szerokości całej jezdni,
 • odśnieżanie chodników – na szerokości minimum 1 m,
 • usuwanie oblodzeń dróg – w tzw. miejscach niebezpiecznych na szerokości minimum 5 m,
 • usuwanie oblodzeń ulic – na szerokości całej jezdni,
 • usuwanie oblodzeń chodników – na szerokości minimum 1 m.
 1. Zasady zimowego utrzymania dróg.

Drogi powiatowe na terenie powiatu kępińskiego podzielone zostały na następujące standardy zimowego utrzymania:

 • Zimowe utrzymanie dróg prowadzi się wg V standardu zimowego utrzymania, który polega na tym, że odśnieżona powinna być jezdnia na szerokości min 5 m, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnię posypuje się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągach dróg:
  • na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,
  • na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4%,
  • na przystankach autobusowych,
  • na niebezpiecznych łukach poziomych,
  • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi, np. w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach itp.
 • Na ulicach w m. Kępno zimowe utrzymanie prowadzi się w III standardzie zimowego utrzymania dróg, gdzie odśnieża się i usuwa oblodzenia na całej jezdni, a chodniki na szerokości min. 1 m.

Uwagi:

 1. Materiały - do usuwania oblodzeń używana będzie mieszanka czystego piasku z solą drogową przy udziale minimum 25% soli, przy użyciu piaskarek.
 2. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich w przypadku nie wykonania usługi lub nienależytego wykonania zgodnie ze standardem zimowego utrzymania.
 3. Polecenie rozpoczęcia i wykonania robót, kontrole i stwierdzenie wykonania tych robót dokonuje Dyrektor PZD lub osoba przez niego upoważniona.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H