do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
30 Kwiecień 2021
kategoria:
Aktualności
 
W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja (część ustna – od 19 do 21 maja, dotyczy wyłącznie zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną) .

Uczniowie, którzy ukończą liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2020/2021, przystąpią do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

  • język polski – na poziomie podstawowym
  • matematyka – na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
  • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana (z wyjątkiem osób, o których mowa w pierwszym akapicie).

W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

W szkołach dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kępiński chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego z 311 absolwentów zgłosiło 304 tj. 97,8%. Z tego 168 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego (LO Nr I -113, LO Nr II – 55) oraz 136 absolwentów Technikum (T Nr 1 – 97, T Nr 2 – 39).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H