• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
02 Wrzesień 2021
kategoria:
Aktualności
 Kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim w 2021 roku
 Kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim w 2021 roku
 Kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim w 2021 roku
 Kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim w 2021 roku
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2 h i będzie pracować od 3 do 30 września 2021r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 16.30
Komisja ta jest właściwa terytorialnie dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gmin: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze indywidualnych wezwań.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. należy wezwać:
1) Mężczyzn urodzonych w 2002 r. tzw. „rocznik podstawowy”.
2) Mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „roczniki starsze”.
Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej (w dniu 13 marca 2020 r.) oraz którym nie wydano (z różnych powodów) orzeczeń lekarskich.
3) Osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu, i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w województwie/powiecie;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „ochotnicy”.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
 • wójtowi lub burmistrzowi:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo jej ukończenia) lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

do góry