do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
05 Lipiec 2019
kategoria:
Aktualności

W powiecie kępińskim w sesji wiosennej do egzaminu przystąpiło 361 uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży co stanowi 94,8 % absolwentów. Należy podkreślić, że dość wysoki procent uczniów, którzy chcą zdawać maturę utrzymuje się w naszym powiecie od wielu lat. W  liceach wyniósł on 100 % a w technikach wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o ok. 2 % i wyniósł 90,6 %.

Egzamin zdało 294 uczniów tj. 81,4  %.  Wynik ten jest nieznacznie wyższy od średniej Wielkopolski i kraju (80,5 i 80,5 %).  Z 67 uczniów, którym się nie powiodło aż  45 nie zdało tylko jednego egzaminu i w sierpniu będą mogli przystąpić do sesji poprawkowej. Stąd procent zdawalności po sesji poprawkowej będzie zapewne o wiele wyższy.  Niestety 22 uczniów tj. 6,6 % przystępujących do egzaminu zakończy  tę sesję niepowodzeniem.

Dokonując analizy ze względu na typy szkół należy zauważyć, że podobnie jak w latach ubiegłych wyższą zdawalność osiągnęły licea. W powiecie kępińskim jest ona bardzo wysoka w obu liceach i średnio  wyniosła 98,2 %, przy średniej w Wielkopolsce 85,0 % a w kraju 86,4 %. W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H.Sucharskiego  ze 113 uczniów egzamin zdało 112  tj. 99,1%  a w Liceum Ogólnokształcącym Nr II w ZSP Nr 1 z 56 uczniów zdało 54 tj. 96,4 %.

Tradycyjnie w całym kraju niższą zdawalność uzyskali absolwenci techników. W tym roku egzamin  w Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 zdało 97 uczniów ze 127 przystępujących a średnia zdawalność  76,4 % była o kilka procent wyższa od średniej kraju - 70,5 % oraz Wielkopolski – 73,3. Zdecydowanie słabsze wyniki uzyskano w  Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 gdzie na 65 przystępujących zdało 31 uczniów tj. 47,7 %.  

Tak jak w latach ubiegłych najwięcej problemów sprawiła uczniom matematyka. 38 uczniów nie poradziło sobie z tym przedmiotem. To ok. 10,5 % przystępujących do matury, podobnie jak w roku ubiegłym.  Wszyscy to uczniowie  techników. Powiat Kępiński dostrzegając problem każdego roku finansuje dodatkową godzinę matematyki w klasach maturalnych. Drugim egzaminem, z którym podobnie jak w latach ubiegłych mieli w tym roku problem maturzyści był pisemny egzamin z języka angielskiego. Dla 26 uczniów zakończył się on negatywnie. Należy jeszcze dodać, że 14 uczniów nie poradziło sobie z pisemnym egzaminem z języka polskiego.

W całym kraju egzamin  maturalny  zdało ok. 80,5 % przystępujących do matury, to wynik zbliżony do wyników z lat ubiegłych.  W  powiecie kępińskim egzamin  zdało ok. 81,4 %, czyli wynik jest  nieznacznie wyższy do średniej krajowej.  Zapewne  poprawi się on jeszcze po sesji  sierpniowej, gdyż z 67 uczniów, którzy nie zdali egzaminu 44 nie zdało tylko z jednego przedmiotu i pod koniec wakacji będą mogli przystąpić do sesji poprawkowej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H