• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
15 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności
 Urząd Pracy
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie ogłasza od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, o której mowa w art. 15 zze4a wprowadzonych zmianą do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych           z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. z 2021 poz. 1192).

Dotacji przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.  

Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku       do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, do Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie pod warunkiem, że jest on właściwym terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, w postaci elektronicznego formularza wniosków, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Nie będą rozpatrywane wnioski  złożone w wersji papierowej oraz nie opatrzone wymaganym podpisem!!

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie nie ponosi odpowiedzialności za awarie paltformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje udzielane są, w godzinach: 7.00 - 15.00 oraz  pod numerem telefon: 62 782 28 34

do góry