do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
08 Marzec 2019
kategoria:
Aktualności
 
 
 
 

                           7 marca br. odbyło się ostatnie w kadencji 2015-2019 posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczył Starosta Kępiński Robert Kieruzal.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący PRRP Wiktor Gruszka. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Marek Wróbel Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2018r. Główna Księgowa PUP zaprezentowała sprawozdanie finansowe z wykonania planu Funduszu Pracy oraz EFS za 2018, które Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Następnie Dyrektor Iwona Rataj podsumowała pracę Rady i podziękowała jej członkom za zaangażowanie w kształtowaniu kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Omówiła również podjęte przez Starostę działania w sprawie powołania nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2019-2023.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w kadencji 2015-2019 została powołana zarządzeniem Starosty Kępińskiego. W ciągu 4 lat pracy jej członkowie odbyli 15 posiedzeń, podjęli 25 uchwał, w tym m.in w zakresie sprawozdań z działalności Urzędu, podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, kierunków szkoleń zawodowych itp. W trakcie trwania kadencji zaktywizowano 2.081 osób za kwotę blisko 20 mln zł.

W dalszej części obrad głos zabrał Starosta Robert Kieruzal, który w imieniu własnym oraz poprzedniego Starosty Witolda Jankowskiego podziękował Radzie za 4–letnią dobrą współpracę, otwartość na podejmowane inicjatywy, zrozumienie dla złożonej problematyki rynku pracy oraz podejmowanie aktywnych działań opiniodawczo doradczych w sprawach polityki rynku pracy. „Społeczna praca w strukturach Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Kępnie w latach 2015-2019 była niełatwym zadaniem wymagającym dużej odpowiedzialności i wrażliwości w obszarze promocji zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów kępińskiego rynku pracy”.
Starosta gratulując owocnej współpracy złożył na ręce Przewodniczącego i członków Rady podziękowania oraz dyplomy uznaniowe.

Dyrektor PUP Iwona Rataj, szczególnie podkreśliła konstruktywną współpracę, życzliwość, wyrozumiałość i elastyczność członków Rady w mijającej kadencji. Działania Rady przyczyniły się nie tylko do spadku bezrobocia w powiecie kępińskim, ale przede wszystkim wpłynęły na skuteczną aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Podczas kadencji tej Rady, Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie został wielokrotnie nagradzany oraz uhonorowany wyróżnieniami Ministra ds. pracy oraz Marszałka województwa Wielkopolskiego, za efektywne działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Do głównych skutecznych działań należą: aktywne wdrożenie nowelizacji ustawy, najlepsze wyniki i szczególne zaangażowanie przy wprowadzaniu nowych rozwiązań, podejmowanie efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych, efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację - czołowe miejsca w rankingach krajowych i wojewódzkich.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H