• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
16 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności
 Uroczyste przecięcie wstęgi
 Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego od lewej: Marek Potrzycki, Alicja Śniegocka, Krystyna Możdżanowska, Renata Ciemny oraz Robert Kieruzal
 Wystąpienie Posła na Sejm Jana Mosińskiego
 Wystąpienie Posła na Sejm Tomasza Ławniczaka
 Wystąpienie Poseł na Sejm Katarzyny Sójki
 Wystąpienie Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej
 Podziękowania dla parlamentarzystów
Wystąpienie Starosty Kępińskiego Roberta Kieruzala
 Uczestnicy otwarcia ul. Dworcowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sobotę 17 lipca miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej ulicy Dworcowej w Kępnie. Oddana do użytku inwestycja to kolejne z zadań drogowych zrealizowanych przez Powiat Kępiński w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W otwarciu drogi udział wzięli udział m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, posłowie: Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak i Jan Mosiński, członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: Robert Kieruzal, Alicja Śniegocka, Renata Ciemny, Krystyna Możdżanowska oraz Marek Potarzycki, włodarze gmin oraz przedstawiciele wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego LARIX z siedzibą w Lublińcu oraz Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego z Kępna.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu starosta Robert Kieruzal

Ulica Dworcowa to jedna z kluczowych odcinków dróg w układzie komunikacyjnym Kępna i powiatu kępińskiego. To nie tylko dojazd do dworca kolejowego to przede wszystkim dojazd do dróg wyższego rzędu w tym drogi wojewódzkiej 482 oraz do dwóch dróg krajowych S-8 i S-11. Pozyskanie w ubiegłym roku dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jak również podjęcie współpracy z gminą Kępno pozwoliło Powiatowi Kępińskiemu zrealizować tę długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.

Koszt całkowity inwestycji – 4 146 351,01 złotych w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 904 966 złotych
- udział gminy Kępno - 1 477 538,18 złotych
- wkład własny Powiatu Kępińskiego – 763 846,83 złotych

Zakres rzeczowy inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obejmował gruntowną przebudowę drogi w całym jej przebiegu na odcinku blisko 900 metrów. Na całym odcinku drogi powstał także ciąg pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie uległa również organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowany został ruch pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego.             Dodatkowo przebudowane zostały przejścia dla pieszych, które oznaczono sygnalizacją aktywną. Wszystkie te elementy miały na celu zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu zwłaszcza pieszych i rowerzystów.

Równolegle z pracami prowadzonymi przez Powiat Kępiński, realizowana była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                   z przyłączeniami w obrębie ulicy Dworcowej. Tu inwestorem była Spółka Wodociągi Kępińskie.

do góry