do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
25 Lipiec 2019
kategoria:
Aktualności
 
 
 

                              W czwartek 25 lipca br.  w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu starosta Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką złożyli podpisy pod umową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5677P Myjomice – Kierzno. Ze strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę parafowała Aneta Niestrawska – wicewojewoda. Wartość udzielonej Powiatowi Kępińskiemu dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 2 921 950,00 złotych.

Warto przypomnieć, że prace związane z dofinansowaną inwestycją już się toczą. Wykonawcą robót drogowych zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Łącznie koszt zadania wyniesie 6 407 422,12 złotych. W ramach tej sumy 2 921 951,00 złotych stanowić będzie dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część kosztów pokryje Powiat Kępiński w ramach swojego budżetu. Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie prac drogowych do 16 grudnia br.

Zakres prac zakłada przebudowę drogi powiatowej 5677 P na odcinku Myjomice - Ostrówiec – Kierzno o długości 3,485 kilometra. Wzdłuż przebudowywanej drogi powstanie chodnik.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Fotografie udostępnione przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H