do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
28 Październik 2019
kategoria:
Aktualności
 
 
 

                                           W poniedziałek 28 października br.  w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu starosta Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką przy kontrasygnacie skarbnika – Marcina Trojaka złożyli podpisy pod umową na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”.  Ze strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę parafowała Aneta Niestrawska – wicewojewoda. Wartość udzielonej Powiatowi Kępińskiemu dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 10 341 789 złotych. Jest to jedno z najwyższych w historii Powiatu Kępińskiego dofinansowań udzielonych ze środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego.

Całość kosztów inwestycji na realizację, której udało się pozyskać środki wyszacowano we wniosku o dofinansowanie na kwotę 13 290 441,65 złotych.

Zakres rzeczowy zadania zakłada przebudowę: 1 odcinka drogi powiatowej 5692P (Laski - Laski Borek) oraz 1 odcinek drogi powiatowej 5688P (Laski Borek - Trzcinica) na łącznej długości 2250 mb. i szerokości pasa ruchu 3,0 mb. W ramach inwestycji przebudowane zostaną łącznie 3 skrzyżowania w tym newralgiczne skrzyżowanie łączące drogi powiatowe 5692P i 5688P w miejscowości Laski, które obecnie jest jednym z najbardziej kolizyjnych punktów na mapie drogowej powiatu kępińskiego. Przebudowa skrzyżowania przede wszystkim uporządkuje ruch pojazdów zapewniając lepszą widoczność i właściwe oznakowanie. 

Na przebudowywanym odcinku powstaną 4 zatoki autobusowe oraz 9 przejść dla pieszych. Ponadto na całym odcinku przebudowywanej drogi wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

Obecnie Powiat Kępiński przystąpił do procedury przetargowej, która umożliwi wyłonienie wykonawcy tego zadania. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonego przetargu oferty można składać do 15 listopada br.

Realizacja zadania zakończy się we wrześniu 2020 roku.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H