• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
28 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 W dniu 28 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, działającej przy Staroście Kępińskim. W posiedzeniu prowadzonym pod przewodnictwem Przewodniczącego Wiktora Gruszki udział wzięli członkowie Rady oraz Starosta Kępiński Robert Kieruzal, a także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj wraz z pracownikami.

Przewodniczący Rady Wiktor Gruszka, po przywitaniu gości i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 29 czerwca 2022r., oddał głos Staroście Kępińskiemu, który wręczył akt odwołania członka Rady - Barbary Łuczak, przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa, która zrezygnowała z pełnionej dotychczas funkcji. W tym miejscu Starosta serdecznie podziękował Barbarze Łuczak za współpracę i zaangażowanie oraz podejmowanie aktywnych działań opiniodawczo – doradczych w sprawach polityki rynku pracy.

W dalszej części posiedzenia, członkowie PRRP zostali zapoznani przez Dyrektora Urzędu Pracy Iwonę Rataj z bieżącą sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy na koniec sierpnia 2022r.

Kolejnym punktem spotkania była informacja przedstawiona przez pracowników urzędu dotycząca aktualnego stopnia realizacji programów finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy ministra ds. pracy w 2022 roku. Przedstawiono także realizację zadań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

W trakcie obrad Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy dyskutowali na bieżące tematy, natomiast w wolnych wnioskach przedstawiono Ranking w zakresie uzyskanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2021, w którym Urząd po raz kolejny uzyskał I miejsce w Polsce.

do góry