• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
07 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności
 starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, skarbnik Marcin Trojak oraz probosz parafii w Słupi pod Bralinem Marcin Nowicki
 starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, skarbnik Marcin Trojak oraz proboszcz parafii w Turkowach Rafał Hącia
W środę 7 lipca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków.
Stosowne umowy parafowali starosta Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Trojaka.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie wsparcie uzyskały:
  • Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach w kwocie 11 899,88 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konserwacja ołtarza głównego z połowy XIX w. z kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach I etap – przeprowadzenie konserwacji technicznej”
  • Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Andrzeja w Słupi od Bralinem, w kwocie 8 100,12 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Renowacja kapliczki w Słupi pod Bralinem”
do góry