do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
15 Kwiecień 2019
kategoria:
Aktualności
 
 
 
 

                        11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otworzył je Starosta kępiński - Robert Kieruzal, który wręczył powołania nowym członkom Rady.

Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Powiatowa Rada pełni rolę opiniodawczo - doradczą wobec Starosty Kępińskiego.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2019- 2023 weszli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samorządów gminnych. Są to Grzegorz Hadzik – reprezentujący samorząd gminy Trzcinica, Piotr Psikus – reprezentujący samorząd miasta i gminy Kępno, Adam Staszczyk – reprezentujący samorząd gminy Rychtal, Marek Wróbel – przedstawiciel pracodawców, Wiktor Gruszka, Barbara Łuczak i Sławomir Chudy - przedstawiciele związków zawodowych, Grzegorz Grzunka Marta Dąbrowska Sołtysik – przedstawiciele organizacji pozarządowych, Roman Taborski – przedstawiciel izby rolniczej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy dokonała wyboru nowego prezydium. Jednogłośnie wybrała Przewodniczącego - funkcję tę powierzono Wiktorowi Gruszce – przedstawicielowi Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczącym został Marek Wróbel – Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Iwona Rataj, przedstawiła Radzie sprawozdanie
z działalności Urzędu za 2018r. W minionym roku Urząd Pracy wydatkował ogółem
6 212 363,29zł, z czego na zasiłki 18%, zadania fakultatywne 7%, wydatki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7%, natomiast 73% wydatków (w tym aż 86% pozyskanych  dodatkowo) wydatkowano na aktywne formy. Prężnie rozwijająca się gospodarka w powiecie kępińskim oraz intensywne działania aktywizujące podejmowane przez PUP w Kępnie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, w sposób wymierny przekładają się na jedną
z najniższych w skali kraju stopę bezrobocia tj. 1,9%. Dla porównania w tym samym czasie wskaźnik ten w kraju wynosił 5,8%, a w województwie wielkopolskim 3,1%.

Członkowie Rady zapoznali się również ze stopniem realizacji programów finansowanych                 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2019r. Ogółem na aktywizację PUP dysponuje łączną kwotą blisko 3 mln,  dzięki którym 238 osób będzie mogło skorzystać z różnych form wsparcia.

Tematem posiedzenia były również zadania w zakresie realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku bieżącym w ramach aktualnie pozyskanych przez PUP środków (510.900,00 zł) oraz rozstrzygniętego naboru - 322 pracodawców /pracowników podwyższy lub zmieni swoje kwalifikacje zawodowe.

Ostatnim akcentem posiedzenia były wolne głosy i wnioski, w których członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy wyrazili pozytywną opinię w zakresie powierzenia swoich kompetencji, w obszarze opiniowania spraw należących do ich zadań, wyznaczonym członkom działającym w ramach Komisji Kwalifikacyjnej ds. programów rynku. Upoważnienie w ramach tzw. wzajemnego „Traktatu zaufania” obejmuje m.in. zmiany kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, przeniesień planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Członkowie Rady podjęli dyskusję dotyczącą barier na jakie napotkają uczniowie podejmujący dalszą edukację w szkołach ponadgimnazjalnych, w związku z kontynuacją nauki równocześnie przez 2 roczniki (tj kończący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne). Bariery te dotyczą przede wszystkim ograniczonego dostępu do środków komunikacji publicznej umożliwiających dojazd do poszczególnych szkół.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H