• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
18 Lipiec 2022
kategoria:
Aktualności
Dofinansowano ze środków rezerw funduszu pracy Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu ,,Razem możemy więcej
Dofinansowano ze środków rezerw funduszu pracy Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu ,,Razem możemy więcej"
Dofinansowano ze środków rezerwy funduszu pracy ,,Integrcja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim
Dofinansowano ze środków rezerwy funduszu pracy ,,Integrcja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim"
 „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

W dniu 14.07.2022 roku podpisano umowę nr DRP-X/72/MJ/2022 /2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 pt. „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” na łączną kwotę 1.199.960,00 złotych.


W ramach projektu będziemy realizować:

  • wsparcie asystenta integracyjnego;
  • poradnictwo specjalistyczne ( prawne, psychologiczne),
  • naukę języka polskiego
  • usługi pośrednictwa pracy,
  • poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, w partnerstwie z 6 gminami Powiatu Kępińskiego: Gminą Kępno, Gminą Bralin, Gminą Łęka Opatowska, Gminą Trzcinica, Gminą Rychtal i Gminą Perzów.

 

do góry