• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
29 Grudzień 2021
kategoria:
Aktualności
Starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka,
Starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej Ks. Piotr Kowalek oraz Zuzanna Puchalska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Umowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej podpisana

W dniu 28.12.2021r. nastąpiło zawarcie umowy o realizację zadania publicznego pt. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej       na terenie Powiatu Kępińskiego”.                                                                Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Kępińskim a Caritas Diecezji Kaliskiej. Ze strony Powiatu umowę parafowali Starosta Kępiński Robert Kieruzal oraz Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, natomiast ze strony Caritas Diecezji Kaliskiej - Dyrektor ks. Piotr Kowalek.                                 W wyniku zawartej umowy, po dwóch latach przerwy Caritas Diecezji Kaliskiej ponownie będzie prowadził ośrodek interwencji kryzysowej              dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego.                                                        Celem prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.        W ramach ośrodka interwencji kryzysowej udzielana będzie pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne i prawne lub inne poradnictwo specjalistyczne w zakresie interwencji kryzysowej, a także schronienie. Ośrodek zapewnia 25 miejsc noclegowych, całodzienne wyżywienie              oraz specjalistyczne poradnictwo.

 

 

do góry