• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
05 Październik 2021
kategoria:
Aktualności
 Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk, Skarbnik Powiatu Kępińskiego Marcin Trojak, Skarbnik Gminy Rychtal Krystyna Skiba-Liebner
 
 
We wtorek 5 października w Urzędzie Gminy w Rychtalu podpisane zostały dwie umowy pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Rychtal. Ich intencją jest wspieranie zadań inwestycyjnych realizowanych przez obie strony.
Pierwsza z umów dotyczy wsparcia przekazanego przez Gminę Rychtal na rzecz Powiatu Kępińskiego  w związku z planowaną realizacji zadania obejmującego rozbudowę istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek. Gmina Rychtal przeznaczyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel 1 000 000 złotych.
Druga z zawartych tego dnia umów dotyczy wsparcia przez Powiat Kępiński kwotą 1 050 000 złotych zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Rychtal a związanego z modernizacją dróg powiatowych nr 5687P i 5688P w miejscowości Wielki Buczek  poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej.
Stosowne umowy parafowali ze strony Powiatu Kępińskiego: Starosta Kępiński Robert Kieruzal i Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, ze strony Gminy Rychtal Wójt Adam Staszczyk. Umowy kontrasygnowali również Skarbnik Powiatu Kępińskiego Marcin Trojak oraz Skarbnik Gminy Rychtal Krystyna Skiba – Liebner.
do góry