• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
06 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności
 Matura 2021

Łącznie w szkołach dla młodzieży w Powiecie Kępińskim do egzaminu maturalnego przystąpiło          303 uczniów (czyli 97,4 % absolwentów), z czego zdało 269 uczniów tj. 88,8 %. Jest to wynik                 o ponad 14 % wyższy zarówno od średniej w województwie jak i w kraju. Z 34 uczniów, którzy          nie zdali, 24 nie zdało tylko jednego przedmiotu i może przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego. Nie uwzględniając sesji poprawkowej dla 10 uczniów (tj. 3,3 %) egzamin zakończył się negatywnie.

ZDAWALNOŚĆ PROCENTOWA BEZ PODZIAŁU NA TYPY SZKÓŁ

Kraj - 74,5 %

Wielkopolska - 74,0 %

Powiat Kępiński - 88,8 %

ZDAWALNOŚĆ  PROCENTOWA  W  POSZCZEGÓLNYCH  TYPACH  SZKÓŁ

 

 

 

 

Kraj

 

 

Wielkopolska

 

Powiat

  Kępiński

w tym

LO Nr I im

mjr. H.Sucharskiego

LO Nr II

w ZSP Nr 1

LICEA

OGÓLNOKSZT.

 

81,0 %

 

80,0 %

 

97,6 %

 

98,2 %

 

96,4 %

W powiecie kępińskim do egzaminu przystąpiło 99,4% absolwentów liceów ogólnokształcących (LO Nr I – 100 %, LO Nr II – 98,2 %).

W LO Nr I do egzaminu przystąpiło 113 uczniów, z czego egzamin zdało 111 tj. 98,2 %. 2 uczniów nie zdało egzaminu z matematyki.

W LO Nr II w ZSP Nr 1 do egzaminu przystąpiło 55 uczniów, z czego egzamin zdało 53 czyli 96,4%. Jeden z uczniów nie zdał z matematyki                 i języka a drugi z języka.

Z 4 uczniów, którzy nie zdali egzaminu 3 nie zdało z jednego przedmiotu i w sierpniu będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Średnia zdawalność powiatu kępińskiego w tym typie szkół jest o ok. 17 % wyższa niż średnia w kraju i województwie.

 

 

 

 

Kraj

 

 

 

Wielkopolska

 

Powiat

Kępiński

w tym

Tech. Nr 1

ZSP Nr 1

Tech. Nr 2

ZSP Nr 2

TECHNIKA

64,0 %

 66,0 %

 77,8 %

 81,3 %

 69,2 %

Do egzaminu przystąpiło 95,1 % absolwentów techników (T Nr 1 – 98,0 %, T Nr 2 – 88,6 %).

W Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 na 98 absolwentów do egzaminu przystąpiło 96, z czego egzamin zdało 78 uczniów. Po jednym egzaminie nie zdało 14  uczniów i mają oni prawo przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego. W Technikum Nr 1 - 14  uczniów nie zdało matematyki,      5 jęz. angielskiego pisemnego oraz 4 jęz. polskiego pisemnego.

W Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 do egzaminu przystąpiło 39 uczniów z 44 absolwentów, z czego egzamin zdało 27. Po jednym egzaminie nie zdało 7 uczniów i mają oni prawo przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego. W Technikum Nr 2 -  8 uczniów nie zdało matematyki , 6 jęz. angielskiego pisemnego, 2 jęz. niemieckiego pisemnego oraz 2 jęz. polskiego pisemnego.

do góry