do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
12 Marzec 2018
kategoria:
Aktualności

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”

Dnia 6 marca 2018 roku  w Sali LGD Wrota Wielkopolski w Kępnie odbyło się IV spotkanie doradcze  z zakresu partnerstwa lokalnego, które zorganizowali: Powiat Kępiński  i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie. Gospodarzem spotkania była LGD Wrota Wielkopolski w Kępnie.

Przypominamy, iż głównym celem każdego ze spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w powiecie kępińskim.

Tematem IV spotkania doradczego było:

  • Personalizacja usług edukacyjnych w LOWE w oparciu o zdiagnozowaną lukę kompetencyjną w podziale na partnerów lokalnych.
  • Monitoring i ewaluacja jakości świadczonych usług i działań LOWE.
  • Wypracowanie przez partnerstwo lokalnej platformy współpracy, wymiana doświadczeń i informacji z partnerami.

Spotkanie  prowadziła  doradca  Międzynarodowego  Centrum  Partnerstwa  Partners  Network  w Krakowie  - pani Jadwiga Olszowska- Urban, a uczestnikami spotkania byli m.in.: , Dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj ( Animator LOWE), Koordynator LOWE Edyta Tecław, Kierownik Kształcenia Praktycznego Ewa Jobczyk (Animator LOWE), Prezes Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski – Grzegorz Grzunka , członek zarządu Fundacji Eudajmonia-  Małgorzata Franczak, przedstawiciele szkół, gmin, instytucji, organizacji oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zaproszonych gości powitała prowadząca spotkanie Jadwiga Olszowska- Urban, reprezentująca organizatorów -koordynator LOWE Edyta Tecław i gospodarz spotkania Grzegorz Grzunka – prezes Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski.

Grzegorz Grzunka zapoznał zebranych z możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłoszonego przez LGD konkursu na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 50.000 zł, na rozwój firmy – do 100.000 zł oraz wyjaśnił  techniczną stronę składania wniosków na powyższe cele.

Koordynator LOWE- Edyta Tecław podsumowała zasoby zarówno techniczne, jak i ludzkie, jakimi dysponują partnerzy LOWE. Określiła też potrzeby partnerów i ich możliwości w zakresie realizacji celów LOWE. Dziękując wszystkim za zaangażowanie w partnerstwo, podkreśliła istotę potencjału, jaki reprezentują partnerzy i ile korzyści współpraca partnerów może przynieść lokalnej społeczności.

Realizacja projektów unijnych wiąże się z koniecznością stwarzania możliwości dostępu do form edukacji również osobom niepełnosprawnym. O tym, jak wspierać niepełnosprawnych i jak przystosowywać usługi szkoleniowe dla tej grupy odbiorców,  w swoim wystąpieniu omawiała członek zarządu Fundacji Eudajmonia, pani Małgorzata Franczak.

Natomiast prowadząca spotkanie pani Jadwiga Olszowska – Urban omówiła wypracowane przez partnerów -platformy współpracy, wymiany doświadczeń i informacji, a także zasady monitoringu, ewaluacji jakości świadczonych usług i działań LOWE w Kępnie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H