do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
12 Kwiecień 2019
kategoria:
Aktualności

11 kwietnia złożony został w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wniosek o dofinansowanie zadania drogowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Opracowany przez Powiat Kępiński wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica. Koszt całkowity inwestycji ujęty we wniosku to 13 290 441,65 złotych z powyższej kwoty kwalifikowany w ramach projektu jest koszt w kwocie 12 978 170,69 złotych. Wnioskowana dotacja to 50% kosztów kwalifikowanych co równa się sumie 6 489 085,00 złotych. Pozostałą część wydatków pokryje powiat wspólnie z gminą Trzcinica, która również zadeklarowała chęć partycypowania w kosztach.

W ubiegłym roku Powiat Kępiński wystąpił już o dofinansowanie tego zadania i obecnie oczekuje na opublikowanie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek znajduje się na liście dofinansowanych zadań.

Sytuacja na rynku spowodowała w ostatnich miesiącach znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji drogowych. Budżet zadania z planowanych początkowo dziewięciu milionów zwiększył się do kwoty ujętej w obecnie złożonym wniosku tj.  13 290 441,65 złotych.

Wprowadzenie Funduszu Dróg Samorządowych jako nowego źródła dotowania inwestycji drogowych realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne dało powiatowi możliwość złożenia wniosku na nowych zasadach zgodnie, z którymi dotacja może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych co daje szansę na pozyskanie kwoty o blisko dwa miliony wyższej w porównaniu do złożonego w 2018 roku wniosku.

Wykorzystując szansę jaką daje nowy program Powiat Kępiński postanowił ubiegać się o większe dofinansowanie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H