• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
28 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska, Wicedyrektor ZSP Nr 1 w Kępnie Urszula Tyra,Radna Powiatu Kępińskiego Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, uczniowie ZSP Nr 1 w Kępnie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska, Wicedyrektor ZSP Nr 1 w Kępnie Urszula Tyra, przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, uczniowie ZSP Nr 1 w Kępnie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskie Krystyna Możdżanowska, Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Barbara Howis, Radna Powiatu Kępińskiego Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska, Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Barbara Howis, przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskie Krystyna Możdżanowska, Dyrektor LO Nr I w Kępnie Danuta Stefańska, Radna Powiatu Kępińskiego Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, uczniowie LO Nr I w Kępnie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska, Dyrektor LO Nr I w Kępnie Danuta Stefańska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, uczniowie LO Nr I w Kępnie
Wręczenie Stypendiów Starosty Kępińskiego

28 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Kępińskiego na rok szkolny 2022/2023.

Uchwałą Nr XXIII/132/2020 z 29 września 2020 roku Rada Powiatu Kępińskiego przyjęła Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu kępińskiego.

Jedną z form realizacji Programu jest przyznanie stypendiów Starosty Kępińskiego. Szczegółowe warunki przyznawania tych stypendiów określono w odrębnej uchwale.

W bieżącym roku stypendia otrzymało 15 uczniów.
Z LO Nr I: Zofia Berska, Agata Jabłońska, Gabriela Mikoś, Joanna Polak, Wiktor Wróbel; 
z ZSP Nr 1: Paulina Haglauer, Antonina Janczyk, Alicja Kaleta, Oliwia Sobczak, Zuzanna Zimoch;
z ZSP Nr 2: Katarzyna Biernat, Jakub Bilski, Maja Kaźmierczak, Julia Nowakowska i Julia Wąsala.         

W trakcie spotkania dyrektorzy przedstawili zebranym sylwetki uczniów, ich pasje i zainteresowania .

W imieniu władz Powiatu gratulacje i życzenia stypendystom złożył Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Alicja Śniegocka oraz członek Zarządu Powiatu Krystyna Możdżanowska. W uroczystości uczestniczyli także: przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: Danuta Stefańska, Urszula Tyra i Barbara Howis.

Więcej zdjęć na stronie https://www.powiatkepno.pl/galeria/index/idg:559

do góry