do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
30 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności
Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka
Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka
Starosta Kepiński Robert Kieruzal podczas zdalnej XXI Sesji Rady Powiatu Kępińskiego
Starosta Kepiński Robert Kieruzal podczas zdalnej XXI Sesji Rady Powiatu Kępińskiego
Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka podczas zdalnej XXI Sesji Rady Powiatu Kępińskiego
Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka podczas zdalnej XXI Sesji Rady Powiatu Kępińskiego

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 30 czerwca odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już trzecia z rzędu sesja  przeprowadzona w sposób zdalny. Sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie ponownie wymusiła tego typu rozwiązanie w pracy Rady Powiatu Kępińskiego.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka przedstawiając radnym proponowany przebieg sesji, który radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejny z punktów obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

Następnie starosta Robert Kieruzal odniósł się do pytań kierowanych ze strony radnych a dotyczących działalności powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawionych w Sprawozdaniu Przewodniczącego Zarządu.

Pierwsze z procedowanych w trakcie sesji uchwał dotyczyły zmian w budżecie powiatu na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego. W budżecie zwiększono m.in. środki na wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych  chodników. Łącznie na ten cel przesunięto dodatkowych 350 000 złotych. O 150 000 złotych zwiększono wydatki w zakresie zadań modernizacyjnych na drogach powiatowych. Dołożono również środki na opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wykazu przedsięwzięć do wykonania na lata 2020-2021  wpisano  wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej modernizacji kilku odcinków dróg powiatowych tj. drogi powiatowej łączącej Grębanin, Nosale i Mnichowice, drogi powiatowej przebiegającej przez Perzów na odcinku od drogi krajowej do końca wsi oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec. Tym samym wydłużono termin realizacji opracowania stosownej dokumentacji. Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika m.in. z konieczności przeprowadzenia dodatkowych wykupów gruntów i wydłużającej się procedury administracyjnej.

Kolejne dwie z uchwał procedowanych w trakcie sesji dotyczyły zatwierdzenia do realizacji zmian w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w  Kępnie. Pierwszy z projektów dedykowany osobom młodych na rynku pracy został rozbudowany o działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Jednocześnie wydłużano okres realizacji projektu do końca 2022 roku. Całkowita wartość projektu ogółem wynosi 3 773 588,35 złotych. Drugi z projektów odnoszący się do Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy również został rozbudowany o zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 a jego realizacja także została wydłużona do końca grudnia 2022 roku. Wartość tego zadania to 3 599 066,51 złotych.

W trakcie sesji radni przyjęli również apel w sprawie objęcia kukurydzy i rzepaku dopłatą z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. W uzasadnieniu podano, ze ostatnich latach uprawy kukurydzy i rzepaku zajmują istotną pozycje w strukturze zasiewów nie tylko            w powiecie kępińskim ale także w całym kraju. W dodatku można zauważyć, że kukurydza staje się alternatywą dla siewu zbóż jarych, bowiem roślina ta, co jest bardzo istotne w czasach występującej corocznie suszy, lepiej znosi przejściowe niedobory wody oraz w zależności od odmiany – może być również wysiewana na glebach lżejszych. Ponadto w przypadku obydwu upraw – rolnicy w 100% stosują kwalifikowany materiał siewny, co tym bardziej zachodzi konieczność objęcia wsparciem w postaci dopłat do materiału siewnego. Przyjęty apel Rada Powiatu Kępińskiego skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na koniec sesji radni wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H