• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
01 Wrzesień 2021
kategoria:
Komunikaty
Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o konsultacjach Projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego      z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 1 do 8 września 2021 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia pisemnych opinii i uwag do projektu Programu współpracy na 2022 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 września br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na adres: oraz faksem pod numerem 62 78 28 901.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.                  W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.           o podpisie elektronicznym.

Po zebraniu wszystkich opinii i uwag zostanie uchwalony „Program współpracy Powiatu Kępińskiego                 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Zarządu - konsultacje Projektu Programu współpracy na 2022 r. 21-09-01 08:06 558.66KB pobierz plik: Uchwała Zarządu - konsultacje Projektu Programu współpracy na 2022 r.
doc Formularz propozycji 21-09-01 08:06 47.5KB pobierz plik: Formularz propozycji
pdf Sprawozdanie z konsultacji 21-09-09 11:42 198.68KB pobierz plik: Sprawozdanie z konsultacji
do góry