• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
15 Lipiec 2021
kategoria:
Komunikaty
Starosta Kępiński informuje, że w dniu 12.07.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kępnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. Cykl bezpłatnych webinariów pn: "budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania BSP" złożona przez Klub Modelarzy BSP "Latamy dronami" z Warszawy.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkepno.pl,

- w siedzibie Starostwa Powiatowego na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej Powiatu www.powiatkepno.pl,

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie do dnia 22.07.2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, lub osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, pokój nr 5, z dopiskiem: Uwagi do zadania publicznego pt. Cykl bezpłatnych webinariów pn: "budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania BSP".

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klub Modelarzy BSP Latamy dronami - oferta pozakonkursowa 21-07-15 13:20 4.43MB pobierz plik: Klub Modelarzy BSP Latamy dronami - oferta pozakonkursowa
do góry