• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia Zarządzanie kryzysowe
11 Styczeń 2022
kategoria:
Zarządzanie kryzysowe
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 11.01.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 11.01.2022 r. do godz. 24.00 dnia 11.01.2022 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo[1]komunalnego.

Prognoza na dzień 11.01.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów wykonywanych przez GIOŚ.

do góry