• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
26 Czerwiec 2024
kategoria:
Aktualności
 Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego
 Absolutorium dla Zarządu Powiatu Kępińskiego

Podczas sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która odbyła się we wtorek, 25 czerwca, radni zdecydowali o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe powiatu za miniony rok.

Zanim odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego. Obie opinie były pozytywne. Radni dyskutowali też nad „Raportem o stanie powiatu za 2023 rok” przygotowanym przez Zarząd Powiatu Kępińskiego. Dokument omówiła starosta Alicja Śniegocka.

do góry