• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
07 Czerwiec 2024
kategoria:
Aktualności
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie ćwiczeń
W trakcie szkolenia
W trakcie szkolenia
W trakcie szkolenia
W trakcie szkolenia
 „CZARNA SERIA”

4 i 5 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się ćwiczenie doskonalące dotyczące realizacji zadań obronnych na poziomie powiatu i gmin w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa pod kryptonimem „CZARNA SERIA”.

Głównym celem ćwiczenia było:

- Zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego oraz nabywanie przez ćwiczących praktycznych umiejętności w zakresie realizacji zadań obronnych, sytuacji kryzysowych, a także umiejętności współdziałania w realizacji tych zadań.

- Kształcenie i doskonalenie kadr administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego przedstawicieli powiatowych służb, straży i inspekcji w zakresie rozwiązywania zadań wynikających z określonych sytuacji planistycznych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.

- Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem określonych zagrożeń.

- Nauka umiejętności i nawyków działania zespołowego w wykonywaniu zadań. Współdziałanie organów JST, powiatowych służb, inspekcji, straży w sytuacji wystąpienia określonych zagrożeń.

W ćwiczeniu brali udział delegowani pracownicy zajmujący się tematyką spraw obronnych i zarządzania kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Kępnie, z gmin wchodzących w skład powiatu kępińskiego, przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kępnie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Szkolenie teoretyczno – praktyczne z obszaru bezpieczeństwa fizycznego z elementami zasad reagowania na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu dla Starostwa Powiatowego w Kępnie w ramach ćwiczenia doskonalącego przeprowadził mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach – Prezes Zarządu Safety Project.

Plan ćwiczeń zakładał, że nieznany sprawca pod pretekstem podziękowania pozostawił prezent dla Starosty Kępińskiego. W rzeczywistości prezent zawierał materiały łatwopalne oraz własnoręcznie skonstruowany ładunek wybuchowy. Wywołany pożar spowodował uruchomienie systemu ostrzegania o pożarze, po czym rozpoczęto proces ewakuacji pracowników starostwa z budynku.

Jednocześnie w sali sesyjnej odbywało się szkolenie. Znajdował się tam karton z ulotkami dla starostwa dostarczony wcześniej przez kuriera. W paczce w rzeczywistości umieszczona została substancja chemiczna, która spowodowała podtrucie osób biorących udział w szkoleniu, przez co zostały one poddane procesowi dekontaminacji. Ponadto doszło do obezwładnienia jednej z pracownic starostwa podczas zamieszania związanego z ewakuacją obiektu i pozostawienie kolejnego ładunku pirotechnicznego na piętrze budynku.

W ramach ćwiczenia doskonalącego odbyło się również profesjonalne szkolenie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.

Główny cel ćwiczenia doskonalącego został osiągnięty poprzez zdobycie praktycznych umiejętności działania w sytuacjach zagrażających zgodnie z obowiązującymi procedurami. Współpraca między służbami przebiegła na bardzo dobrym poziomie.

 

do góry