do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
02 Kwiecień 2020
kategoria:
Aktualności

                                                                                                                                                                                                                                                              Kępno, dnia 26.03.2020r.

                                     KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

 

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020r., nr 491) Starostwo Powiatowe w Kępnie informuje o zawieszeniu z dniem 26 marca 2020r. do odwołania udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście. Możliwe jest wyłącznie korzystanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w tym:

1) telefon;

2) za pomocą poczty elektronicznej.                                                                            

Podstawą do uzyskania porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest złożenie przez osobę potrzebującą porady wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierającego oświadczenie,            że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WZÓR WNIOSKU o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać ze strony internetowej tut. Starostwa lub osobiście w przedsionku Starostwa Powiatowego           w Kępnie.

Następnie skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku zawierającego oświadczenie należy:

1) przesłać do Starostwa Powiatowego w Kępnie pocztą elektroniczną na adres: , a następnie oczekiwać            na wyznaczenie terminu porady,

2) złożyć osobiście poprzez wrzucenie dokumentu do urny zlokalizowanej w przedsionku Starostwa Powiatowego w Kępnie, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W/w wniosek zawierający oświadczenie można też sporządzić własnoręcznie i przekazać w sposób wskazany wyżej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                na terenie Powiatu Kępińskiego pozostaje bez zmian.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 62 78 28 968.

/-/ Robert Kieruzal                                                                                                                                                                                                                                                                                    Starosta Kępiński

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wniosek o zgłoszenie porady na odległość 20-03-26 12:44 23.98KB pobierz plik: Wniosek o zgłoszenie porady na odległość

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H