• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
03 Grudzień 2020
kategoria:
Aktualności
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu kępińskiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu kępińskiego

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Kępno, dnia 26.03.2020r.

                                     KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

 

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020r., nr 491) Starostwo Powiatowe w Kępnie informuje o zawieszeniu z dniem 26 marca 2020r. do odwołania udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście. Możliwe jest wyłącznie korzystanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w tym:

1) telefon;

2) za pomocą poczty elektronicznej.                                                                            

Podstawą do uzyskania porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest złożenie przez osobę potrzebującą porady wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierającego oświadczenie,            że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WZÓR WNIOSKU o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać ze strony internetowej tut. Starostwa lub osobiście w przedsionku Starostwa Powiatowego           w Kępnie.

Następnie skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku zawierającego oświadczenie należy:

1) przesłać do Starostwa Powiatowego w Kępnie pocztą elektroniczną na adres: , a następnie oczekiwać            na wyznaczenie terminu porady,

2) złożyć osobiście poprzez wrzucenie dokumentu do urny zlokalizowanej w przedsionku Starostwa Powiatowego w Kępnie, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W/w wniosek zawierający oświadczenie można też sporządzić własnoręcznie i przekazać w sposób wskazany wyżej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                na terenie Powiatu Kępińskiego pozostaje bez zmian.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 62 78 28 968.

/-/ Robert Kieruzal                                                                                                                                                                                                                                                                                    Starosta Kępiński

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wniosek o zgłoszenie porady na odległość 20-07-08 10:05 24.34KB pobierz plik: Wniosek o zgłoszenie porady na odległość
do góry