• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
02 Sierpień 2004
kategoria:
Aktualności
Obejmujący promocję sektora przetwórstwa mięsnego oraz propagowania spożycia mięsa. Konkurs organizowany z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz dzięki pomocy i wsparciu ze strony Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej.
|n|
|n|Działania wspierające krajowy, regionalny i lokalny rynek przetwórstwa mięsnego i produktów wędliniarskich wydają się być szczególnie uzasadnione po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
|n|Bogate Polskie tradycje w zakresie produkcji i przetwórstwa mięsnego stały się więc przyczynkiem do organizacji imprezy handlowo-promocyjnej: "Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa - Rawicz 2004", integrującej jednocześnie wymienione wyżej cele o priorytetowym dla kraju znaczeniu. Przedsięwzięcie to, zgodnie z zamysłem organizatorów, ma mieć charakter cykliczny o zasięgu ogólnokrajowym, w późniejszym zaś czasie - również międzynarodowym.
|n|Organizacja targów mięsnych przewidywana jest na dni: 3-4-5 września 2004 r.|n|O rozmachu i rozpiętości proponowanego programu Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa świadczyć mają rozmaitego rodzaju towarzyszące imprezy kulturalne i konkursy - z najważniejszym o tytuł Wędliniarza Roku 2004.
|n|Doniosłość przedsięwzięcia podkreślać ma jego szczególny Patronat honorowy - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego realizacja przebiegać będzie także przy znacznym zaangażowaniu władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego, jak również we współpracy z instytucjami naukowymi oraz firmami i stowarzyszeniami, którym wsparcie powyższej inicjatywy jest szczególnie bliskie.
|n|Więcej informacji: www.rawicz.pl.
do góry