• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
07 Sierpień 2023
kategoria:
Aktualności
Przebudowana droga
Przebudowana droga
Przebudowana droga
Przebudowana droga
Przebudowana droga
Przebudowana droga
Nowe oblicze drogi powiatowej w Mnichowicach 

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi powiatowej nr 5681P przez miejscowość Mnichowice na odcinku 2,5 kilometra, dodatkowo na długości 200 metrów w nowym śladzie powstał odcinek nowej drogi, którą zaprojektowano częściowo w śladzie istniejącej drogi gruntowej oraz po terenie pól uprawnych, omijając w ten sposób centrum miejscowości, co stworzy naturalną obwodnicę w kierunku miejscowości Nosale. Zakres inwestycji zakładał frezowanie profilujące istniejącej drogi, roboty ziemne, budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, korektę geometrii i parametrów łuków, poszerzenie jezdni do 6,0 metrów, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokości 2,5 metra, chodników, peronów i zatok autobusowych odwodnienie drogi, rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi, budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie elementów organizacji ruchu.

do góry