• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
04 Czerwiec 2024
kategoria:
Aktualności
OBWIESZCZENIE

Starosta Kępiński informuje o możliwości składania wniosków na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego   w roku 2024”.

Do składania wniosków uprawnione są podmioty:

- osoby fizyczne

-  wspólnoty mieszkaniowe,

-  działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu Kępińskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest oraz zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej, administrowaną przez właściwą gminę.

Uwaga: Do skorzystania z dofinansowania nie są uprawnieni beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Działanie A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania oraz realizacji wniosków o wykonanie usługi na usuwanie azbestu (tylko odbiór azbestu), a także sposobu finansowania zadania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie określa Załącznik do Uchwały Nr 10.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r. - Regulamin realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego w roku 2024”.

Formularz wniosku można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego w Kępnie https://bip.powiatkepno.pl/informacje_urzedu/Rok_2024_azbest.html lub w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ulicy Kościuszki 5, piętro I, pokój nr 109 i 110. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie do dnia 30 czerwca 2024 r.

do góry