do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
27 Grudzień 2018
kategoria:
Aktualności
 
 
 
 

   W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie 19 grudnia br. odbyło się czwarte a zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, działającej jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty w zakresie polityki rynku pracy.

Otwarcia posiedzenia dokonał jej Przewodniczący Wiktor Gruszka. W obradach udział wzięli: Starosta Kępiński – Robert Kieruzal, Dyrektor PUP Iwona Rataj, Adam Staszczyk – Wójt gminy Rychtal, Grzegorz Hadzik – Wójt gminy Trzcinica, Piotr Psikus – Burmistrz miasta i gminy Kępno, Marta Dąbrowska-Sołtysik – Przedstawiciel Forum Społeczno Gospodarczego, Barbara Łuczak, Sławomir Chudy - przedstawiciele związków zawodowych, Grzegorz Grzunka, Ewelina Karwacka – przedstawiciele organizacji pozarządowych, Roman Taborski – przedstawiciel izby rolniczej oraz Marek Wróbel – przedstawiciel pracodawców, a także pracownicy PUP.

Starosta kępiński Robert Kieruzal wręczył akty powołania nowym członkom Rady na kadencję 2015-2019, którymi zostali: Pan Adam Staszczyk – zastąpi wójta Czesława Balcerzaka i Pani Marta Dąbrowska-Sołtysik w miejsce Czesława Kokota przedstawiciela Forum Społeczno Gospodarczego.

Kierownik działu Organizacyjno-Administracyjnego Adrian Ambrozik przestawił sytuację na koniec listopada na lokalnym rynku pracy. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 1,8 %. Aktualnie w rejestrze PUP w Kępnie zarejestrowane są 603 osoby bezrobotne, wśród których aż 83% to osoby bez prawa do zasiłku. Nadal w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy pozostają osoby – z terenów wiejskich, bezrobotne kobiety (62% ogółu zarejestrowanych) i młodzież do 30 roku życia (32%). Pracodawcy do końca listopada br. do tut. urzędu zgłosili 3 063 oferty pracy z tego 2 304 pochodziło z powiatu kępińskiego.

Pośrednik pracy Natalia Strzelecka przedstawiła stopień realizacji zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców na terenie powiatu kępińskiego. Urząd zarejestrował ponad 5,5 tyś. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz wydał ponad 790 informacji Starosty nt. zaspakajania potrzeb kadrowych pracodawców ubiegających się o zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.

Posiedzenie Rady przyniosło jedną z najważniejszych decyzji z punktu widzenia osób bezrobotnych – podział środków. Dyrektor PUP przedstawiła propozycję przeznaczenia środków Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019, którą członkowie Rady stosowną uchwałą podjęli jednogłośnie. Powiat kępiński na aktywizację w roku 2019 posiada łącznie 2 486 000,00 zł. Dzięki tym środkom 198 osób bezrobotnych będzie mogło skorzystać z różnych form wsparcia, natomiast 204 pracowników/ pracodawców otrzyma wsparcie w ramach kształcenia ustawicznego ze środków KFS. Bezrobotni w 2019r. skorzystają z następujących instrumentów: staże - 83 osoby, dotacje na działalność gospodarczą – 43 osoby, szkolenia zawodowe – 12 osób, bony szkoleniowe – 24 osoby, prace interwencyjne – 10 osób, roboty publiczne – 10 osób, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 2 osoby, prace społecznie użyteczne – 10 osób, bon na zasiedlenie – 4 osoby.

Ponadto Powiatowa Rada Rynku Pracy jednogłośnie zaopiniowała kierunki szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz w ramach kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców na rok 2019 przedstawione przez Urszulę Krowiarz – specjalistę ds. rozwoju zawodowego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H