• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
30 Listopad 2023
kategoria:
Aktualności
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona Rataj
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona Rataj
PUP w Kępnie Liderem rankingu Urzędów Pracy w Polsce

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie najlepszy w Polsce pod względem efektywności zatrudnienia. Tak wynika z rankingu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort co roku bada skuteczność powiatowych urzędów pracy. Ustalany jest wskaźnik efektywności, który pokazuje, jaki odsetek bezrobotny znalazł zatrudnienie dzięki różnym formom aktywizacji zawodowej prowadzonej przez urzędy pracy.

Średnia krajowa to obecnie 80,7 proc., a w przypadku kępińskiego Urzędu Pracy wyniosła ona aż 19 proc. więcej. Tym samym urząd znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce i województwie osiągając efekt zatrudnieniowy aż 99,12% oraz efekt kosztowy na poziomie 10 959,90 zł. - średni koszt na jednego bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie od lat zajmuje czołowe miejsca w wielu rankingach oraz w aplikowaniu o dodatkowe fundusze na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Osiągnięte wyniki to obok wytężonej pracy pracowników niewątpliwie zasługa lokalnych partnerów powiatowego rynku pracy.

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie dziękują wszystkim partnerom: przedsiębiorcom, pracodawcom współpracującym z Urzędem, a także osobom bezrobotnym korzystającym ze wszelkiego wsparcia, za dotychczasową współpracę.

Serdecznie gratulujemy!

do góry