• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
04 Maj 2022
kategoria:
Aktualności
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Ochotnicza Straz Pożarna w Czerminie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Ochotnicza Straz Pożarna w Czerminie
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gmniy Baranów
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gmniy Baranów
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  im. mjra Henryka Sucharskiego
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele organizacji Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego
Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

W minionych dniach w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisanych zostało 12 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Umowy są następstwem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kępińskiego dnia 2 marca 2022 r.

Zadania realizowane będą w następujących zakresach:

Podpisane umowy dotyczyć będą następujących zakresów określonych w konkursie tj:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • pomoc społeczna.

W budżecie Powiatu na ten cel przeznaczono 80 000,00 zł, a udzielono 79 740,00 zł dotacji następującym organizacjom:
1) Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy na zadanie pn. „NIE daj się osteoporozie - bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego" – kwota dofinansowania 8 080,00 zł.,
2) Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na zadanie pn. „Lata 20., lata 30. na WYNOS!" – kwota dofinansowania 19 400,00 zł.,
3) Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. „Śladami historii Polskiej piosenki - wycieczka do Opola" – kwota dofinansowania 4 480,00 zł.,
4) Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Fachman” - kwota dofinansowania 1 200,00 zł.,
5) Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe na zadanie pn. „Seniorem zdrowym być” - kwota dofinansowania 2 600,00 zł.,
6) Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. ,,Akademia aktywnego Seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” - kwota dofinansowania 5 800,00 zł.,
7) Stowarzyszenie Nasze Dzieci na zadanie pn. ,,Letnia szkoła magii” - kwota dofinansowania
4 700,00 zł.,
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie na zadanie pn. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu - ,,Aktywne wakacje z OSP Czermin"- kwota dofinansowania 5 760,00 zł.,
9) Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego na zadanie pn. "STU NA STO" czyli wydanie publikacji wieńczącej jubileusz stulecia Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie - kwota dofinansowania 7 000,00 zł.,
10) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „PobiegajMY” - kwota dofinansowania 4 300,00 zł.,
11) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „Migaj z nami” - kwota dofinansowania 4 530,00 zł.,
12) Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. ,,Za mundurem Kępno sznurem 2022” - kwota dofinansowania 11 890,00 zł.

Zadania będą realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku.

do góry