• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
02 Luty 2024
kategoria:
Aktualności
W trakcie posiedzenia
W trakcie posiedzenia
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kępnie

W piątek, 2 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kępnie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady, Starosta Kępiński Robert Kieruzal oraz Dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj z pracownikami Urzędu. Obrady otworzył Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wiktor Gruszka, który przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad oraz przyjęli protokół z posiedzenia PRRP w trybie obiegowym z dnia 19.01.2024r.

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej ds. Programów Rynku Pracy za 2023 rok oraz zaopiniowano Sprawozdanie finansowe z wykonania planu Funduszu Pracy oraz EFS za rok 2023.

Członkowie Rady wyrazili także pozytywną opinię dotyczącą Kierunków szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz w ramach kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców na 2024 rok.

Ponadto, tematem spotkania był również podział i kryteria środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu kępińskiego na 2024 r.

do góry