• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
24 Październik 2023
kategoria:
Aktualności
W trakcie posiedzenia
W trakcie posiedzenia
W trakcie spotkania
W trakcie spotkania
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

We wtorek, 24 października w Punkcie Kreatywnej Kariery dla młodzieży utworzonym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie odbyło się Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

W obradach prowadzonych pod przewodnictwem Przewodniczącego Wiktora Gruszki, uczestniczyli członkowie Rady oraz Starosta Kępiński Robert Kieruzal, a także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj wraz z pracownikami.

Przewodniczący Rady Wiktor Gruszka, po przywitaniu gości i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 5 kwietnia 2022r., zaprosił do omówienia kolejnych punktów obrad.

Dyrektor Urzędu Pani Iwona Rataj poinformowała członków Rady o pozyskaniu funduszy na utworzenie Punktu Kreatywnej Kariery realizowanego ze środków rezerwy MRiPS w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych”.
Omówiła szczegółowo zakres zintegrowanych bezpłatnych usług publicznych realizowanych w partnerstwie lokalnym na rzecz młodzieży do 30 roku życia. Przedstawiła również korzyści dla uczestników projektu oraz najważniejsze działania podejmowane dotychczas w punkcie doradztwa w zakresie m.in. możliwości zatrudnienia, edukacji, zdrowia, zamieszkania, podkreślając, że wdrożenie innowacyjnej metody wszechstronnego doradztwa w kluczowych obszarach społeczno-zawodowych cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży oraz jest dla nich atrakcyjną formą pomocy.

W trakcie posiedzenia Kierownik CAZ zapoznała członków Rady ze stopniem realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagającego przekwalifikowanie oraz aktualizację wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych w lokalnych podmiotach.

Kolejnym punktem spotkania była informacja przedstawiona przez Dyrektora Urzędu dotycząca realizacji programów w 2023r. finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz rezerwy MRiPS.

W trakcie obrad Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy dyskutowali na bieżące tematy, natomiast w wolnych wnioskach poruszono tematykę aktualnego poziomu bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców w powiecie kępińskim, jak również dzisiejsze standardy obsługi klientów PUP w Kępnie.

do góry