• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
05 Marzec 2003
kategoria:
Aktualności
W posiedzeniu uczestniczyli Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kępińskiego oraz Kierownik Wydziału Oświaty. Tematem tej części spotkania były sprawy dotyczące: zmian w arkuszach organizacyjnych, finansowania szkół, efektów kontroli dokonanej przez organ prowadzący w zakresie zajęć w-f i podziału na grupy.
Poruszano także temat kierunków kształcenia, poszczególni dyrektorzy zaproponowali wprowadzenie zmian i omówili propozycje nowych kierunków.
Wszystkie te propozycje zostały zaakceptowane przez Zarząd, obecnie trwają przygotowania odpowiedniej dokumentacji na bazie której Rada Powiatu podejmie stosowne uchwały i decyzje.

Podczas tego posiedzenia dyskutowano także nad propozycją Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" z Wrocławia, dotyczącą uruchomienia studiów dziennych w Kępnie. Zarząd w tej kwestii podtrzymuje swoje stanowisko aby uruchomić tą placówkę tylko na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi.

Zarząd zajął stanowisko w sprawie kontraktowania służby zdrowia przez Wielkopolską Regionalną Kasę Chorych, gdzie solidaryzuje się z opiniami Konwentu Starostów Wielkopolski mówiącymi o utrzymaniu kontraktów związanych z lecznictwem zamkniętym na poziomie z 2002 r.

Zarząd dyskutował na temat Strategii Powiatu Kępińskiego, projekt wstępny tej strategii został przekazany członkom Zarządu, którzy wniosą ewentualne uwagi dotyczące dalszych prac w tym kierunku.

Zarząd omawiał wnioski Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Promocji Rady Powiatu.
do góry