• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
01 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności
Nauczycielki ZSP nr 1 w Kępnie, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, Ksiądz Kanonik Krystian Szenowski, Dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Krystyna Możdżanowska
Nauczycielki ZSP nr 1 w Kępnie, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, Ksiądz Kanonik Krystian Szenowski, Dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Krystyna Możdżanowska
Uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie
Uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie
Uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie
Uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

1 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie miała miejsce Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. W uroczystości wzięli udział: Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Krystyna Możdżanowska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Kępnie Ksiądz Kanonik Krystian Szenowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Zebranych powitała dyrektor szkoły Bogumiła Drobina. W swoim wystąpieniu zapoznała zebranych z wynikami rekrutacji oraz założeniami nowego roku szkolnego, szczególnie ciepłe słowa kierując pod adresem pierwszoklasistów. W imieniu władz powiatu życzenia dla młodzieży, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych złożył Starosta Robert Kieruzal, dokonując jednocześnie symbolicznej inauguracji roku szkolnego 2022/2023.

W wyniku zakończonego naboru od 1 września naukę w szkołach dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kępiński rozpocznie ponad 740 uczniów klas pierwszych w 24 oddziałach. (LO Nr I – 187 ucz./6 oddz., ZSP Nr 1: LO Nr II – 65 ucz./2 oddz., Technikum Nr 1 - 195 ucz./6 oddz., ZSP Nr 2: Technikum Nr 2 92 ucz./3 oddz., Branżowa Szkoła I stopnia 202 ucz./7 oddz.

Łącznie w szkołach ponadpodstawowych kształcić się będzie ponad 2220 uczniów w 80 oddziałach. Z tego ok. 715 w liceach ogólnokształcących, ok. 980 w technikach, ponad 530 w szkole branżowej.

LO Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego – 483 uczniów w 18 oddziałach,

ZSP Nr 1 – 941 uczniów w 33 oddziałach (w tym: LO Nr II - 225 ucz. w 8 oddziałach, Technikum Nr 1 – 716 ucz. w 25 oddziałach),

ZSP Nr 2 - 801 uczniów w 29 oddziałach (w tym: Technikum Nr 2 - 198 ucz. w 9 oddziałach, Branżowa Szkoła I stopnia 603 ucz. w 20 oddziałach).

Ponadto 60 uczniów podejmie naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

W szkołach zawodowych najchętniej wybierane zawody to: technik informatyk, technik reklamy, technik logistyk, a w szkole branżowej: tapicer i fryzjer.

W liceach ogólnokształcących największym zainteresowaniem cieszyły się klasy z rozszerzoną biologią i chemią.

W ZSS w Słupi pod Kępnem opieką objętych będzie ok. 120 uczniów w 19 oddziałach oraz ponad 35 dzieci w ramach wczesnego wspomagania.

do góry