• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
04 Lipiec 2024
kategoria:
Aktualności
W trakcie wizyty
W trakcie wizyty
Stypendia WSHIU w Poznaniu

W czwartek, 4 lipca w Starostwie Powiatowym w Kępnie gościła Magdalena Górska – założycielka WSHIU Akademii Nauk Stosowanych, która przekazała na ręce starosty Alicji Śniegockiej i wicestarosty Renaty Ciemny od fundacji szkoły dwa bony edukacyjne – każdy z nich o wartości 30 000 złotych.

Bony przeznaczone są do wykorzystania na opłatę czesnego, na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych WSHiU w Poznaniu przez dwóch absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński, chcących podjąć studia na wymienionej uczelni.

W tym roku uczelnia przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 000 złotych każde.

Informacja o przekazaniu przez poznańską uczelnię dwóch stypendiów przekazana została dyrektorom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.

do góry