• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
22 Marzec 2023
kategoria:
Aktualności
Starosta Kępiński Robert Kieruzal i Prezes PZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek
Starosta Kępiński Robert Kieruzal i Prezes PZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Prezes PZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek i uczestnicy spotkania
Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Prezes PZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek i uczestnicy spotkania
 
VII Rejonowy Zjazd Delegatów PZERiI

W środę, 22 marca odbył się  VII Rejonowy Zjazd Delegatów zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie.

Członkowie związku przedstawili zebranym sprawozdanie ze swojej działalności za 2022 rok, a spotkanie umilił występ zespołu „Bralinianki”, który prowadzi Pan Stanisław Matuszczak.

Powiat Kępiński reprezentował starosta Robert Kieruzal, który złożył na ręce Prezesa PZERiI w Bralinie Alojzego Leśniarka, gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz seniorów.

do góry