• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
10 Lipiec 2024
kategoria:
Aktualności
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Podczas kontroli
Wizyta gospodarcza w placówkach oświatowych

We wtorek, 9 lipca Starosta Kępiński Alicja Śniegocka, Wicestarosta Kępiński Renata Ciemny oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jerzy Dobrzyński kontrolowali stan realizacji i postępy prac na zadaniach inwestycyjnych prowadzonych prac w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński- Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.

W szkołach tych obecnie prowadzone są roboty budowlane związane z:

- ZSP Nr 2 w Kępnie:

1) budową niewymiarowego boiska wielofunkcyjnego,

2) wykonaniem remontu pomieszczeń piwnicznych oraz holu wejściowego i korytarza parteru wraz z okablowaniem parteru,

3) biblioteką (remont pomieszczenia) i wymiana regałów,

4) malowaniem łazienek – 8 pomieszczeń,

5) remontem Centrum Kształcenia Ustawicznego w tym m.in. pomieszczeń kuchni,

6) wymianą rynien na budynkach zespołu szkół,

7) wykonaniem windy zewnętrznej,

8) remontem klatki schodowej w budynku ZSP Nr 2 w Kępnie.

- ZSP Nr 1 w Kępnie:

1) przebudową i modernizacją boiska sportowego,

2) zakupem i montażem urządzeń klimatyzacyjnych.

 

Wyżej wymienione zadania zostały dofinansowane z programu Polski Ład.

Zakończenie realizacji zadań planowane jest na koniec września br.

do góry