do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
30 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności
 
 
We wtorek 30 marca odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to z uwagi na pandemię kolejna sesja przeprowadzona w sposób zdalny.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka przedstawiając radnym proponowany przebieg sesji, który radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejny z punktów obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

Następnie starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka odnieśli się do pytań kierowanych ze strony radnych a dotyczących działalności powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawionych w Sprawozdaniu Przewodniczącego Zarządu.

Pierwsze z procedowanych w trakcie sesji uchwał dotyczyły zmian w bieżącym budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kolejna uchwała dotyczyła zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego. W treści uchwały szczegółowo doprecyzowano zasady i tryb postępowania w ramach procesu udzielania tego typu dotacji ze środków budżetu powiatu kępińskiego.

Ostatnia z podjętych uchwał to określenie zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Powiat Kępiński na 2021 rok otrzymał z Funduszu 1 558 969 złotych. Środki według algorytmu do przekazania na dofinansowanie działalności WTZ w 2021 roku stanowią kwotę 976 320 złotych. Do podziału na inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pozostała kwota 582 649 złotych.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H