• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
03 Listopad 2020
kategoria:
Komunikaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2020 Starosty Kępińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków w celu zwiększenia ochrony zdrowia i życia pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz interesantów w związku ze znacznym wzrostem zachorowań i zgonów na COVID-19 w okresie od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 18 listopada 2020 r.

  • przyjmowanie i obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Kępnie w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15: 30 zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 21/2020 Starosty Kępińskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rodzaju i form ograniczeń w wykonywaniu niektórych zadań przez Starostwo Powiatowe w Kępnie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów;
  • przyjmowanie i obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Kępnie w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00 i od 14.00 do 20.00, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 21/2020 Starosty Kępińskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rodzaju i form ograniczeń w wykonywaniu niektórych zadań przez Starostwo Powiatowe w Kępnie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r.

Ponadto przypominamy, ze zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 Starosty Kępińskiego z dnia 27 maja 2020 r. obsługa interesantów przez pozostałe wydziały Starostwa Powiatowego w Kępnie obydwa się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. W związku z tym załatwianie spraw prowadzone jest przy pomocy drogi pocztowej, elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, bądź poprzez składanie podań w przeznaczonym do tego pojemniku (urnie), ustawionym w przedsionku budynku wejścia do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 w Kępnie.

Informacje i wyjaśnienia niezbędne w związku z załatwianymi sprawami uzyskać można również telefonicznie. Wykaz pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie wraz z numerami telefonów znaleźć można pod linkiem: https://www.powiatkepno.pl/urzad/wydzialy_starostwa

do góry