• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
07 Grudzień 2023
kategoria:
Komunikaty
Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o ponownych konsultacjach Projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Ponowne konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 do 14 grudnia 2023 roku.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia pisemnych opinii i uwag do projektu Programu współpracy na 2024 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na adres: oraz faksem pod numerem 62 78 28 901.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Po zebraniu wszystkich opinii i uwag zostanie ponownie uchwalony „Program współpracy Powiatu Kępińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Zarządu Nr 465.VI.2023 - konsultacje Projektu Programu współpracy 23-08-22 10:48 474.86KB pobierz plik: Uchwała Zarządu Nr 465.VI.2023 - konsultacje Projektu Programu współpracy
doc Formularz propozycji 23-08-22 10:48 47.5KB pobierz plik: Formularz propozycji
pdf Sprawozdanie z konsultacji 23-09-14 12:36 196.54KB pobierz plik: Sprawozdanie z konsultacji
pdf Uchwała Zarządu - konsultacje Projektu Programu współpracy (ponowne procedowanie) 23-12-07 09:43 478.03KB pobierz plik: Uchwała Zarządu - konsultacje Projektu Programu współpracy (ponowne procedowanie)
doc Formularz propozycji (ponowne procedowanie) 23-12-07 09:43 47.5KB pobierz plik: Formularz propozycji (ponowne procedowanie)
pdf Sprawozdanie z konsultacji - ponowne procedowanie 23-12-15 10:42 196.62KB pobierz plik: Sprawozdanie z konsultacji - ponowne procedowanie
do góry