• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia Zarządzanie kryzysowe
09 Czerwiec 2023
kategoria:
Zarządzanie kryzysowe
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 13

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz
i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:06 dnia 09.06.2023 do godz. 23:00 dnia 09.06.2023

Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty
do Widawki, Prosna górna (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach
oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

do góry