• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia Zarządzanie kryzysowe
10 Luty 2021
kategoria:
Zarządzanie kryzysowe
 
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
10.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 10.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia  10.02.2021 r
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 10.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych meteorologicznych i wyników pomiarów na stacji w Kaliszu, Pleszewie oraz Mosinie.

 

do góry