• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Kontakt Książka adresowa

 Starostwo Powiatowe w Kępnie

  • adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
  • tel.: +48 62 78 28 900, 905
  • fax: +48 62 78 28 901
  • e-mail
  • wwwwww.powiatkepno.pl
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP   Adres: /dl3433epa3/skrytka
Sekretarz powiatu
Magdalena Osada
Sekretarz Powiatu
wew. 982
tel.zewn.: +48 62 78 28 982
pokój nr:
106
Wydział Architektury i Budownictwa
Jerzy Dobrzyński
Naczelnik wydziału
wew. 946
tel.zewn.: +48 62 78 28 946
pokój nr:
116
Gabriela Miszkinis
Pracownik wydziału - Zamówienia publiczne
wew. 942
tel.zewn.: +48 62 78 28 942
pokój nr:
114
Artur Fiołka
Pracownik wydziału
wew. 945
tel.zewn.: +48 62 78 28 945
pokój nr:
115
Mirosław Gąszczak
Pracownik wydziału
wew. 945
tel.zewn.: +48 62 78 28 945
pokój nr:
115
Andrzej Podejma
Pracownik wydziału
wew. 945
tel.zewn.: +48 62 78 28 945
pokój nr:
115
Wydział Budżetu i Finansów
Marcin Trojak
Naczelnik wydziału - Skarbnik Powiatu
wew. 904
tel.zewn.: +48 62 78 28 904
pokój nr:
204
Anna Peter
Z-ca Głównego Księgowego
wew. 915
tel.zewn.: +48 62 78 28 915
pokój nr:
203
Barbara Goj
Pracownik wydziału
wew. 914
tel.zewn.: +48 62 78 28 914
pokój nr:
208
Agnieszka Fajga
Pracownik wydziału
wew. 923
tel.zewn.: +48 62 78 28 923
pokój nr:
205
Iwona Trzepizur
Pracownik wydziału
wew. 923
tel.zewn.: +48 62 78 28 923
pokój nr:
205
Karolina Goj
Pracownik wydziału
wew. 965
tel.zewn.: +48 62 78 28 965
pokój nr:
208
Karolina Wiśniewska-Szydlik
Pracownik wydziału
wew. 965
tel.zewn.: +48 62 78 28 965
pokój nr:
208
Danuta Bednarek
Pracownik wydziału - Kadry
wew. 902
tel.zewn.: +48 62 78 28 902
pokój nr:
207
Wydział Edukacji i Sportu
Andrzej Jóźwik
Naczelnik wydziału
wew. 964
tel.zewn.: +48 62 78 28 964
pokój nr:
104
Adam Kłodnicki
Pracownik wydziału - Sport
wew. 960
tel.zewn.: +48 62 78 28 960
pokój nr:
105
Natalia Bidzińska
Pracownik wydziału - Oświata
wew. 966
tel.zewn.: +48 62 78 28 966
pokój nr:
105
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Maciej Tobias
Naczelnik wydziału, Geodeta Powiatowy
wew. 910
tel.zewn.: +48 62 78 28 910
pokój nr:
5
Anna Bieda
Pracownik wydziału
wew. 933
tel.zewn.: +48 62 78 28 933
pokój nr:
2
Kinga Hadaś
Z-ca Naczelnika wydziału
wew. 924
tel.zewn.: +48 62 78 28 924
pokój nr:
17
Karolina Latusek
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 932
tel.zewn.: +48 62 78 28 932
pokój nr:
7
Krystyna Lipska
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
wew. 912
tel.zewn.: +48 62 78 28 912
pokój nr:
13
Iwona Potocka - Wróbel
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
wew. 912
tel.zewn.: +48 62 78 28 912
pokój nr:
13
Danuta Kupczyk
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
wew. 919
tel.zewn.: +48 62 78 28 919
pokój nr:
11
Krystyna Krysińska
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 913
tel.zewn.: +48 62 78 28 913
pokój nr:
12
Mirela Trojak
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 913
tel.zewn.: +48 62 78 28 913
pokój nr:
12
Elżbieta Szpunar - Kuna
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 932
tel.zewn.: +48 62 78 28 932
pokój nr:
7
Magdalena Wróbel
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 933
tel.zewn.: +48 62 78 28 933
pokój nr:
2
Anna Grzesiak
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 933
tel.zewn.: +48 62 78 28 933
pokój nr:
2
Arkadiusz Lipski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 956
tel.zewn.: +48 62 78 28 956
pokój nr:
2
Alicja Lemanik
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wew. 911
tel.zewn.: +48 62 78 28 911
pokój nr:
3
Marek Hofman
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
wew. 920
tel.zewn.: +48 62 78 28 920
pokój nr:
16
Krzysztof Michalczyk
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
wew. 954
tel.zewn.: +48 62 78 28 954
pokój nr:
16
Wydział Komunikacji i Transportu
Weronika Dolata
Pracownik Wydziału
wew. 948
tel.zewn.: +48 62 78 28 948
pokój nr:
007
Milena Możdżanowska
Pracownik Wydziału
wew. 906
tel.zewn.: +48 62 78 28 906
pokój nr:
005
Justyna Rosielewska
Naczelnik wydziału
wew. 950
tel.zewn.: +48 62 78 28 950
pokój nr:
103
Patrycja Twardawa
Pracownik Wydziału
wew. 949
tel.zewn.: +48 62 78 28 949
pokój nr:
005
Andrzej Figiel
Pracownik Wydziału
wew. 951
tel.zewn.: +48 62 78 28 951
pokój nr:
005
Iwona Bryłka
Pracownik Wydziału
wew. 962
tel.zewn.: +48 62 78 28 962
pokój nr:
007
Natalia Giel
Pracownik Wydziału
wew. 943
tel.zewn.: +48 62 78 28 943
pokój nr:
005
Bogna Kokot
Pracownik wydziału
wew. 941
tel.zewn.: +48 62 78 28 940
pokój nr:
006
Małgorzata Oreś
Pracownik wydziału
wew. 940
tel.zewn.: +48 62 78 28 940
pokój nr:
006
Sylwester Lewek
Pracownik wydziału
wew. 940
tel.zewn.: +48 62 78 28 940
pokój nr:
006
Karolina Zarańska
Pracownik wydziału
wew. 949
tel.zewn.: +48 62 78 28 949
pokój nr:
005
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
Agnieszka Leśniarek
Pracownik wydziału
wew. 918
tel.zewn.: +48 62 78 28 918
pokój nr:
109
Marcin Korytko
Geolog Powiatowy
wew. pokój nr:
Alina Frączek
Naczelnik wydziału
wew. 909
tel.zewn.: +48 62 78 28 909
pokój nr:
110
Joanna Steć
Pracownik wydziału
wew. 918
tel.zewn.: +48 62 78 28 918
pokój nr:
109
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Patryk Błażejewski
Naczelnik wydziału
wew. 934
tel.zewn.: +48 62 78 28 934
pokój nr:
201
Agata Sztucka
Pracownik Wydziału
wew. 922
tel.zewn.: +48 62 78 28 922
pokój nr:
201
Emilia Rachel
Sekretariat Starosty / Biuro Zarządu
wew. 900
tel.zewn.: +48 62 78 28 900, fax: +48 62 78 28 901
pokój nr:
001
Krzysztof Frączek
Informatyk
wew. 928
tel.zewn.: +48 62 78 28 928
pokój nr:
112
Elżbieta Tyra
Biuro podawcze
wew. 905
tel.zewn.: +48 62 78 28 905
pokój nr:
003
Bogumiła Nawrocka
Pracownik Wydziału
wew. 922
tel.zewn.: +48 62 78 28 922
pokój nr:
201
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
Justyna Florek

wew. 968
tel.zewn.: +48 62 78 28 968
pokój nr:
107
Patrycja Kędzia

wew. 968
tel.zewn.: +48 62 78 28 968
pokój nr:
107
Dariusz Baranowski
Pracownik wydziału
wew. 968
tel.zewn.: +48 62 78 28 968
pokój nr:
107
Paweł Jeziorny
Naczelnik Wydziału
wew. 983
tel.zewn.: +48 62 78 28 983
pokój nr:
107
Diana Magot-Wołk
Pracownik wydziału
wew. 968
tel.zewn.: +48 62 78 28 968
pokój nr:
107
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Olga Iracka
Pracownik wydziału
wew. 958
tel.zewn.: 68 78 28 958
pokój nr:
111
Mirosław Lorenz
Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 908
tel.zewn.: +48 62 78 28 908
pokój nr:
111
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów / Biuro Rady
Izabela Kempińska
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów / Biuro Rady
wew. 917
tel.zewn.: +48 62 78 28 917
pokój nr:
102
Biuro Prawne
Zdzisław Mędel
Radca Prawny
wew. 921
tel.zewn.: +48 62 78 28 921
pokój nr:
210
Agnieszka Krupińska
Radca Prawny
wew. 925
tel.zewn.: +48 62 78 28 925
pokój nr:
209
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej / Archiwum Zakładowe
Jarosław Marciniak
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej / Archiwum zakładowe
wew. 955
tel.zewn.: +48 62 78 28 955
pokój nr:
113
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Jarosław Marciniak

wew. 955
tel.zewn.: +48 62 78 28 955
pokój nr:
113
Inspektor Ochrony Danych
Artur Sołyga
Inspektor Ochrony Danych
wew.
tel.zewn.: +48 62 78 28 900
pokój nr:
do góry