do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
31 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

Od dnia 1 stycznia 2020r, weszły w życie przepisy art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r, o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku                    w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r, poz. 1579), który zmienił ustawę Prawo o ruchu drogowym. Powyższe zmiany wprowadziły obowiązek nakładania kar w wysokości od 200 do 1 000 złotych, którym podlega:

1. właściciel pojazdu, który sprowadził pojazd niebędący pojazdem nowym z  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo nabył taki sprowadzony pojazd i nie zarejestrował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2. właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie zawiadomi starosty o jego nabyciu oraz zbyciu                  w terminie 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności.

Ww. zmiany dotyczą pojazdów, które zostały sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP po 31 grudnia 2019r.

Sankcje karne nie dotyczą pojazdów nowych oraz importowanych spoza Unii Europejskiej.

Powyższe zmiany przepisów spowodowały, że w Wydziałach Komunikacji i Transportu w całym kraju, podobnie jak w Kępnie znacząco zwiększyła się liczba interesantów. Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie dokładają wszelkich starań w celu sprawnej obsługi zainteresowanych osób.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne dokonywanie czynności urzędowych związanych z rejestracją pojazdów oraz posiadanie w momencie rejestracji kompletu wszystkich wymaganych dokumentów.

Możliwość wcześniejszej internetowej rejestracji klientów w systemie kolejkowym daje możliwość umówienia wizyty w Wydziale Komunikacji     i Transportu maksymalnie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Z uwagi na duże zainteresowanie tym sposobem rejestracji  w momencie wyczerpania limitu zapisów system automatycznie blokuje dostęp do kalendarza internetowego.

Zalecamy codzienne monitorowanie kalendarza wizyt.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H