• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
14 Marzec 2003
kategoria:
Aktualności
Posiedzenie odbyło się w Bibliotece Powiatowej w Kępnie z udziałem zaproszonych gości: burmistrza miasta i gminy Kępno, wójtów, przewodniczących rad gmin powiatu oraz przedstawicieli lokalnych mediów. W trakcie spotkania wicestarosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz dokonał oficjalnego otwarcia nowej strony internetowej Starostwa.

Przedstawiono również i przekazano zaproszonym gościom z poszczególnych gmin projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2003-2010 do konsultacji.

Omówione zostały także sprawy dotyczące:
- zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności powiatu, z uwzględnieniem problemów łączności radiotelefonicznej, zapasowych źródeł zasilania w energię elektryczną urzędów oraz aktualizacji dokumentacji obronnej i obrony cywilnej do wymogów stawianych przez NATO,
- oświaty - ilości zwolnień młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zajęć w-f,
- nauczania indywidualnego dla uczniów.

Zarząd podjął uchwały dotyczące:
- sprawozdania z wykonania budżetu powiatu na 2003 r.,
- oraz umorzenia ustawowych odsetek.
do góry