do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
12 Kwiecień 2019
kategoria:
Aktualności

11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie. Umowę w imieniu Powiatu parafowali starosta – Robert Kieruzal i wicestarosta – Alicja Śniegocka. Parafię reprezentował – proboszcz ksiądz Stanisław Borowicki.

Zgodnie ze złożonym przez Parafię wnioskiem o dofinasowanie dotacja udzielona została na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy górnej kondygnacji i zwieńczeniu ołtarza. Zgodnie z umową na ten cel Powiat Kępiński przekaże kwotę 19 290,37 złotych.

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków reguluje Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXII/131/2016 z dnia 26 września 2016 roku. Określa w szczegółowy sposób tryb, zakres i formę możliwego wsparcia.

Zgodnie z treścią uchwały z budżetu powiatu kępińskiego mogą być udzielane dotacje celowe, zwane dalej „dotacjami”  na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze powiatu kępińskiego, wpisanego do rejestru zabytków. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielana w związku z realizacja prac w zakresie  określonym w art. 77 ustawy z dnia o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Najważniejszym elementem procedury jest złożenie wniosku o dotacje wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 15 lutego. Następnie złożone wnioski opiniuje komisja powołana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu Kępińskiego propozycje podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także wysokość kwot dotacji dla poszczególnych zadań.

Finalnym elementem procedury jest przyjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały o udzielenie dotacji. W jej następstwie Zarząd Powiatu może zawrzeć umowy o udzielenie dotacji celowych.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H