• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
15 Czerwiec 2010
kategoria:
Aktualności
Realizacja projektu pn. „Przebudowa ulic powiatowych w Kępnie” dobiega końca. Dzięki dobrej współpracy Starostwa Powiatowego w Kępnie, Powiatowego Zarządu Dróg, Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy prace budowlane przebiegają bardzo sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. W chwili obecnej trwają jeszcze roboty na ul. Kościelnej, Wawrzyniaka i Sikorskiego oraz prace wykończeniowe.
Realizowany projekt to nie tylko nowa nawierzchnia, ale również chodniki, kanalizacja, sieć teletechniczna i energetyczna, rondo, zagospodarowanie zieleni, korekta i przebudowa skrzyżowań oraz zjazdów a także oznaczenia poziome i pionowe. Dodatkowo zamontowano 3 „spowalniacze”, dwa na ul. Wiosny Ludów i 1 na ul. Kościuszki. Wszystkie te czynniki będą miały pozytywny wpływ na komfort i bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych.
Modernizacja dróg: Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelnej i Kościuszki została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna Działania 2.2.: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II: Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tyś. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 6 mln zł, natomiast 2 782 795,46 złotych to dofinansowanie zewnętrzne.
Projekt pn. „Przebudowa ulic powiatowych w Kępnie” jest komplementarny i stanowi kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Kępnie (Kępno – ulica Wrocławska, Chojęcin – Szum – droga powiatowa)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. Ulice będące przedmiotem projektu tworzą śródmiejską obwodnicę Kępna łącząc się bezpośrednio z drogą krajową nr 11 oraz z drogą krajową nr 8.
do góry